RİTMİK SAYMA TABLOSU

Birer, ikişer, üçer, dörder, …… dokuzar, onar, yüzer, her çeşit saymaya uygun olarak düzenlenmiştir. Onluklar ayrılıp, renklendirilerek sayma sitili geliştirmeye ve kolay saymaya olanak sağlamaktadır. Büyük boyutta çıktı alınarak sınıfta kullanılabilir.