Özgün Eğitim Nedir?

Özgün, yalnız kendine özgü bir niteliği olan, kopya olmayan demektir. Başka bir deyişle, ilk kez yapılmış, taklit olmayan yani orijinal olan demektir.

Özgün eğitim homojendir. Çağın gereklerine ve koşullara göre şekillenip, yaşamın içinden gerçeklerle bütünleşerek ve üretken olmalıdır. Başarıya taşımalıdır.

Başarı, önce olumlu yönde kendini aşmak ve toplumu ileriye taşımaktır. Başarı elde edilemiyorsa eğitimin önce felsefesi çağın gereklerine ve bilimselliğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Özgün olmayan eğitimler, kendini tekrar eden ve kısır döngüden ibarettir.

Eğitimde, doğru felsefe ve planlama ile öğrencinin rol alması, özgün teknik, doğru metot ve materyallerin kullanılması, öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlar. Bilgi üretkenliğini artırır.

Ezbere dayalı eğitim, özgün eğitim değildir. Eğitimde alışkanlıkların devam ettirilmesi özgün eğitim değildir. Araştırmayan, sorgulamayan, sentez ve analizden uzak eğitim, özgün eğitim değildir. İlerleme kaydetmeyen, ürün ortaya çıkarmayan, işbirliği içerisinde olmayan eğitim, özgün eğitim değildir. Bilimsel olmayan, öğrenciye aktarılan-dayatılan ve sınava dayalı başarı bekleyen eğitim, bilimsel ve özgün eğitim değildir.

Laboratuvarda ders işlemek, yalnız başına bilimsel ve özgün eğitim değildir.

Örnek:

Laboratuvarda Torricelli deneyini göstermek ezberdir. Bilimsel bir sonuç çıkarılsa da özgün değildir.

Atmosfer basıncının ne olduğunu,

nasıl ölçülebileceğini öğrencilerden dinlemek, tartışmak,

araştırma yapmaya fırsat vermek,

farklı madde kullanıldığında ihtiyaç duyulan materyallerin durumunu öğrencilerle birlikte ele alarak işlemek,

cıva yerine farklı maddeler kullanmak, deneyi gerçekleştirmek, daha bilimsel ve daha özgün bir öğrenme olacaktır.

Başka bir örnek:

Sayıları sular seller gibi sayıyor, yazıyor olmak, sayıların kavrandığı anlamına gelmez. Ezberdir, taklittir. Bilimsel değildir. Rakamlar ve sayılar dogmatik ürün olarak algılanır.

Öğrencinin kendi rakamlarını oluşturması ve rakamlarıyla işlem yapması; kendi sayı sistemini oluşturması ve kullanması özgün eğitimdir. Eğer bunlar yapılabilirse, sayılar kavranmış ve daha kalıcı öğrenme gerçekleşmiş olur.

Amaç, var olanı yeniden keşfetmek ya da alternatif oluşturmak değil, mevcudu (doğru olanları) kavramak, bilgi üretmek, bilgiyi bilinçli kullanmak, analiz ve sentez yapma becerisini geliştirmektir.

Her şeyden önce eğitimin ilerici bir felsefesi olmalıdır. 03.10.2020

Muharrem ARSLAN

Sınıf Öğretmeni