AİLE, AKRABALIK TERİMLERİ VE İLİŞKİLERİ

Görsel üzerinde anne ve babanın ailesiyle ilgili akrabalık terimlerini ilişkilendirerek, okların gösterdiği baloncuklara yazalım. Var olan akrabaların adlarını yazarak da kullanılabilir.