OLUŞLARINA GÖRE ADLAR (İSİMLER) – 2.3

Ad olan sözcükler sınıflandırılıp, animasyon da katılarak PowerPoint sunumu ile işlenmiştir. Sorularla ilgi çekilip, değerlendirme ve pekiştirme çalışmaları yer verilmiştir.