SAYILARINA GÖRE ADLAR (İSİMLER)-4

Ad olan sözcükler sınıflandırılıp, animasyon da katılarak PowerPoint sunumu ile işlenmiştir. Sorularla ilgi çekilip, değerlendirme ve pekiştirme çalışmaları yer verilmiştir. Sayılarına göre isim çeşitleri şema ile gösterilmiştir.