VERİLİŞLERİNE GÖRE ADLAR (İSİMLER)-3

Ad olan sözcükler sınıflandırılıp, animasyon da katılarak PowerPoint sunumu ile işlenmiştir. Sorularla ilgi çekilip, değerlendirme ve pekiştirme çalışmaları yer verilmiştir. Verilişlerine göre isim çeşitleri şema ile gösterilmiştir.